Stichting Vriendinnen & Vrienden van Schorer

Welkom op de website van de Stichting Vriendinnen & Vrienden van Schorer (SVVS). De stichting beheert een fonds van waaruit jaarlijks een bedrag wordt aangewend voor projecten die leiden tot een groter welzijn van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in Nederland. Jaarlijks bepaalt het bestuur het thema waarbinnen de SVVS een of meerdere projecten eenmalig subsidieert. Een vast onderdeel hiervan is de Riek Stienstralezing.

Het fonds van de SVVS is opgebouwd uit legaten en donaties van mensen die het werk van gefailleerde stichting Schorer een warm hart toe droegen (en dragen). Eind 2018 zal het fonds vrijwel uitgeput zijn, waarna de SVVS zichzelf zal gaan opheffen.
Beleidsplan 2014-2018
Jaarrekening 2015

2016 (extra): VLUCHTELINGEN

Vóór 1 juli 2016 kan een subsidie worden aangevraagd voor projecten die een bijdrage leveren aan het welzijn van LHBT-vluchtelingen.
Subsidieregeling Vluchtelingen 2016

2017: COMING OUT IN DE SPORT

Vóór 1 november 2016 kan een subsidie worden aangevraagd voor projecten die gericht zijn op coming out in de sport.
Subsidieregeling 2017

2016: LHBT-JONGEREN

De subsidie wordt toegekend aan het project: 'Gay OK leerlingenteams' (van EduDivers). Een aanmoedigingssubsidie wordt verstrekt aan het project 'ID, een voorstelling over de vrijheid jezelf te durven zijn' (van Theater AenZ).
Samenvatting project Gay OK leerlingteams
Samenvatting project ID - Theater AenZ

2015: Religie en LHBT

De subsidie werd toegekend aan de projecten: 'I believe i am gay' (Izkovitch & Van Lit ism Bijbels Museum) en 'Haardvuur Avond' (Döne Fil ism COC). Een aanmoedigingssubsidie werd verstrekt aan het project 'Secret Garden' (van de gelijknamige stichting).
Samenvatting project Haardvuur Avond
Samenvatting project I Believe I Am Gay

2014: Roze Ouderen

De subsidie werd toegekend aan het ANBO-project 'Stormachtig door het land'.
Verslag project

Bestuurssamenstelling

Dhr. A. Mans (voorzitter)
Mevr. D. de Vries (vice-voorzitter)
Mevr. S. Keuzenkamp (penningmeester)
Dhr. W. Gijzen (secretaris)
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

Contactadres

info@schorer.nl

Fiscaal nummer (RISN)

814607159