Stichting Vriendinnen & Vrienden van Schorer

Welkom op de website van de Stichting Vriendinnen & Vrienden van Schorer (SVVS). De stichting beheert een fonds van waaruit jaarlijks een bedrag wordt aangewend voor projecten die leiden tot een groter welzijn van homoseksuele mannen, lesbische vrouwen, biseksuelen en transgenders in Nederland. Jaarlijks bepaalt het bestuur het thema waarbinnen de SVVS een of meerdere projecten eenmalig subsidieert. Een vast onderdeel hiervan is de Riek Stienstralezing.

Het fonds van de SVVS is opgebouwd uit legaten en donaties van mensen die het werk van gefailleerde stichting Schorer een warm hart toe droegen (en dragen). Eind 2018 zal het fonds vrijwel uitgeput zijn, waarna de SVVS zichzelf zal gaan opheffen.
Beleidsplan 2014-2018
Jaarrekening 2013

2015: thema Religie en LHBT

De subsidie wordt toegekend aan de projecten: 'I believe i am gay' (Izkovitch & Van Lit ism Bijbels Museum) en 'Haardvuur Avond' (Döne Fil ism COC). Een aanmoedigingssubsidie wordt verstrekt aan het project 'Secret Garden' (van de gelijknamige stichting).
Samenvatting project Haardvuur Avond
Samenvatting project I Believe I Am Gay

2014: thema Roze Ouderen

De subsidie werd toegekend aan het ANBO-project 'Stormachtig door het land'.
Verslag project
Tekst Riek Stienstra Lezing

Bestuurssamenstelling

Dhr. A. Mans (voorzitter)
Mevr. D. de Vries (vice-voorzitter)
Mevr. S. Keuzenkamp (penningmeester)
Dhr. W. Gijzen (secretaris)
De bestuursleden ontvangen geen bezoldiging of onkostenvergoeding voor hun werkzaamheden.

Contactadres

info@schorer.nl

Fiscaal nummer (RISN)

814607159